Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg
Om u de constante kwaliteit te garanderen is Tandprothetische Praktijk Jan Visscher tevens aangesloten bij diverse keurmerken. Het keurmerk van de KRTP bestaat vanaf 1 januari 2012 en mag gevoerd worden door tandprothetici die lid zijn van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). ONT-leden hebben zowel de opleiding aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek doorlopen als de opleiding Tandprothetiek. Binnen de opleiding Tandprothetiek wordt voortgebouwd op de module tandprothetiek uit de academische opleiding voor tandheelkunde. Hiermee zijn tandprothetici de specialisten op het gebied van gebitsprotheses en dubbel gekwalificeerde zorgverleners.

ONT-leden hebben de codex van de beroepsgroep ondertekend die nog extra garanties op goede zorg geeft. Zo moet de opgedane kennis bijgehouden en verdiept worden. Ook stimuleert de ONT haar leden om hun kwaliteit meetbaar te maken. Bijvoorbeeld via het certificeringsschema van de stichting HKZ of ISO 9001.

In 2012 zal door het KRTP een normenstelsel worden ontwikkeld om de kwaliteit van de aangesloten tandprothetici verder te verhogen. Hierbij zal getoetst worden op meerdere aspecten van het zorgverlenerschap. Bij het doorontwikkelen van het KRTP zal aangesloten worden op de manier waarop tandartsen en mondhygiënisten dat doen.

 

Opleiding
In Nederland hebben de tandtechnici zich verenigd in het jaar 1976 in de stichting Nederland Tandprothetisch Instituut (S.N.T.I). De naam tandprotheticus werd toen bedacht om zich te onderscheiden van een tandtechnicus. Ook de benaming ’tandprothetist’  wordt hierbij gebruikt. De S.N.T.I heeft toen een opleiding ingesteld in Driebergen. In 1997 is de opleiding erkend waarmee ’tandprotheticus’ een wettelijk beschermde opleidingstitel is. Inmiddels is de opleiding Tandprothetiek ondergebracht bij de Hogeschool Utrecht.

 


Kwaliteitsregister Nederlandse TandProthetici (KRTP)
Het KRTP is het onafhankelijke, openbare kwaliteitsregister van praktiserende tandprothetici in Nederland. Het KRTP is een keurmerk. Dus bent u op zoek naar een tandprotheticus die aan kwaliteitsbevordering doet? Kies dan voor een tandprotheticus die staat ingeschreven in het KRTP. Want dan kiest u voor een tandprotheticus die zijn vakkennis bijhoudt. Die de gedragsregels respecteert en de praktijkrichtlijnen naleeft. Die aandacht heeft voor zijn patiënten en open staat voor vragen en feedback.

Meerwaarde
Tandprothetici die ingeschreven staan in het KRTP slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Deskundigheid wordt gewaarborgd door het registreren van na en bijscholing, intercollegiaal overleg, voldoen aan het kwaliteitskeurmerk volgens HKZ of ISO 9001 en transparantie in geleverde zorg. Meer informatie over het Kwaliteitsregister Nederlandse TandProthetici

 

Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. We stellen kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor apotheken, VV&T, kinderopvang en GGZ. Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.