Nieuws

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt nog steeds toe. Wat betekent dit voor mondzorgpraktijken en de mensen die er werken? Lees hier de laatste stand van zaken.

Tandprothetische Praktijk Visscher is met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten voor de reguliere zorgverlening en wij zijn overgegaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiënten. Immers, in de mondzorg wordt gewerkt met aerosolen die als  transportmiddel gelden voor virussen. Bovendien zitten deze zorgverleners heel dicht op de mond van de patiënt. Voor patiënten die een afspraak hadden staan, is inmiddels een vervangende datum besproken.

We zijn wel open voor niet-spoedeisende zaken als reparatie van uw kunstgebit.
(geen rebasing en/of nieuwe protheses)

De mondzorgkoepels ANT, KNMT, NVM en ONT hebben de krachten gebundeld rondom het coronavirus. Er is zonodig dagelijks onderling contact, minstens wekelijks overleg en de informatievoorziening wordt op elkaar afgestemd. De KNMT vertegenwoordigt de mondzorg bij landelijke spoedoverleggen bij het ministerie en zorgt voor centrale informatievoorziening via deze pagina www.knmt.nl/corona.

Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.