Branche organisaties

Aangesloten bij diverse brancheorganisaties
Om de kwaliteit van de behandelingen als een prothese en reparaties te waarborgen én hoog te houden is de Tandprothetische Praktijk Jan Visscher tevens aangesloten en gecertificeerd bij diverse brancheorganisaties en stichtingen.


 

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
Keurmerk KwaliteitsRegister TandProthetici (KRTP)
  Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM)
Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ)