Heeft u toch een klacht?

Heeft u toch een klacht?
Het kan, ondanks alle goede zorgen, voorkomen dat u helaas niet tevreden bent of een klacht heeft. Hoewel ik er naar streef dat u als patiënt ooit gebruik hoeft te maken van het fonds, kan het natuurlijk altijd een keer voorkomen dat we er samen niet uitkomen. Daarom is Tandprothetische Praktijk Jan Visscher ook aangesloten bij de Organisatie Nederlandse Tandprothetici en de Stichting Garantiefonds Mondzorg. Want niet alleen de behandelingen en nazorg behoren van goede kwaliteit te zijn, maar ook de garantie staat hoog in het vaandel!

 


Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT)
Als u helaas van mening bent dat Tandprothetische Praktijk Jan Visscher aantoonbaar in gebreke is gebleven, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van de Organisatie Nederlandse Tandprothetici. Zij bemiddelen voor u in de richting van een mogelijke oplossing. Het adres van de ONT is: Organisatie Nederlandse Tandprothetici (ONT), Postbus 12, 3740 AA Baarn, per email: info@ont.nl

 

Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM)
Wordt uw klacht gegrond verklaard door de ONT en is er sprake van een noodzakelijke herstelbehandeling? Dan kunt u contact opnemen met de Stichting Garantiefonds Mondzorg, waarna in overleg met u een behandelaar wordt gezocht die de herstelbehandeling kan uitvoeren.
De SGM is opgericht om de beroepsbeoefenaar in de mondzorg zoals tandarts, tandarts-specialist, orthodontist, tandprotheticus en mondhygienist, zich te laten onderscheiden door aan te geven dat hij/zij instaat voor de kwaliteit die hij/zij levert. Wanneer er toch een probleem is ontstaan tijdens of na de behandeling, wordt de consument niet belast met de rekening van een eventueel noodzakelijke herstelbehandeling.
De bij de SGM aangesloten beroepsbeoefenaars voldoen aan alle eisen die aan een vakkundig behandelaar gesteld kunnen worden. De kwaliteitscontrole ligt in eerste instantie bij de door de SGM geaccepteerde beroeps-/belangenverenigingen en de door hen ingestelde klachtencommissies. De bij de SGM aangesloten beroepsbeoefenaars accepteren de uitspraak van de klachtencommissie, waarbij zij zijn aangesloten, voor wat betreft de noodzakelijke herstelbehandeling. De SGM garandeert de financiële afwikkeling hiervan. Meer weten over de Stichting Garantiefonds Mondzorg